Τεχνολογος Τροφιμων

Θεσσαλονίκη

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε. που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Μαζικής Εστίασης, αναζητά άτομο για τη στελέχωση νέας θέσης εργασίας του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας Βορείου Ελλάδος (έδρα Θεσσαλονίκη).

Αρμοδιότητες:

 • Εσωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ISO 22000 & 9001 σε πληθώρα υποκαταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας στην Β. Ελλάδα (εντός και εκτός έδρας)
 • Επιτήρηση τεκμηρίωσης κρίσιμων σημείων παραγωγικής διαδικασίας (θερμοκρασιών παραλαβής & αποθήκευσης, θερμοκρασιών μαγειρέματος, εξυγίανσης και καθαρισμού χώρων κ.α)
 • Επιβεβαίωση ορθών παραγωγικών πρακτικών & πρακτικών υγιεινής
 • Διαχείριση αποκλίσεων και μη συμμορφώσεων στην παραγωγική διαδικασία
 • Διαχείριση παραπόνων πελάτη και επικοινωνία με προμηθευτές
 • Έλεγχος και αξιολόγηση προδιαγραφών εισερχομένων α’ υλών
 • Παρακολούθηση της Νομοθεσίας και πλήρης συμμόρφωση με αυτή
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμου
 • Καθοδήγηση και αξιολόγηση της πορείας των υποκαταστημάτων βάσει στόχων που έχει θέσει η Εταιρεία

Εκπαίδευση και Προϋπηρεσία:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπόνου-Τεχνολόγου Τροφίμων, Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή συναφούς αντικειμένου με τρόφιμο
 • Άριστη γνώση συστημάτων Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμου (ISO 22000, 9001)
 • Πολύ καλή γνώση Νομοθεσίας Τροφίμων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (περιβάλλον MS Office)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα
 • Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση προσωπικού
 • Αμεσότητα και ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων (εντός και εκτός έδρας)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Πλήρη οικονομική κάλυψη των μετακινήσεων εκτός έδρας

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ

Φόρτωση...
ΕΣΠΑ